Postgrau CAPE

Propòsit


L’Enginyeria de Processos de Fabricació té com a missió dissenyar i seleccionar els elements productius òptims per a una determinada aplicació productiva, amb els objectius següents: minimitzar els costos, reduir els temps de producció i posada en marxa, millorar la qualitat i, sobretot, augmentar-ne la productivitat.

En l'entorn industrial actual, cada vegada pren més importància la millora de l'eficiència de les nostres instal·lacions. És per això que al llarg del curs es presenten i s'utilitzen les tècniques més actuals en l'àmbit de la fabricació assistida per ordinador així com el Lean Manufacturing, que proporciona les eines de gestió necessàries per a la millora contínua en les nostres plantes productives.

En aquest entorn integral de disseny que té en compte l’enginyeria de processos, es fa necessari disposar d’eines computacionals de suport al disseny del procés productiu, a fi de reduir el cost de producció i accelerar l’inici de la producció dels productes.

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de: 

 • Determinar la inversió, cost i temps necessari per a la industrialització d'un producte
 • Identificar i avaluar les característiques i avantatges d'utilització dels Sistemes d'Enginyeria de Processos de Fabricació Assistits per Ordinador que es troben disponibles al mercat, a fi de seleccionar el millor per a cada necessitat
 • Posar en marxa accions de millora de l'eficiència d'acord amb el Lean Manufacturing
 • Augmentar la rapidesa de la presa de decisions a partir dels resultats de la simulació
 • Disposar de la informació del funcionament del sistema productiu de la seva implantació

Edició: Març 2018

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
05/03/18
Fi
Juny 2018
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Processos i Sistemes de Fabricació

 • Introducció als processos de fabricació 
 • Processos d'obtenció de peces plàstiques
 • Processos d'obtenció de peces de xapa
 • Processos d'obtenció de peces de forja i fundició
 • Impressió 3D de peces plàstiques i metàl·liques
 • Tecnologies de Rapid Tooling
 • Cas CIMrrari 

2. Tecnologia CAM

 • Introducció als sistemes de control numèric
 • Mecanitzat CNC amb CAM
 • Metrologia Tridimensional
 • Fabricació Additiva
 • Robot com a eina de fabricació flexible

3. Industrialització d'un producte 

 • Distribució en planta
 • Automatització de processos
 • Simulació de processos industrials
 • Anàlisi de costos de producció i viabilitat econòmica d'inversions
 • Producció en països de baix cost
 • Control de qualitat
 • Negociació amb proveïdors

4. Millora de processos amb Lean Manufacturing

 • Eines Kaizen de millora continua: 5s, SPC, Poka-Yoke, etc.
 • Total Productive Maintenance (TPM) i OEE
 • Pull System mitjançant Kanban i SMED
 • Cas BCN3D Technologies 
   

5 Projecte final de Postgrau
 

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics que desenvolupen la seva activitat en algun dels àmbits de la producció i el disseny industrial i volen conèixer i aplicar les eines més actuals emprades en l’Enginyeria de Procés, a fi d’augmentar la productivitat i reduir costos.

Sortides professionals: Enginyeria de Processos, Enginyeria de Producció i Qualitat, Oficina tècnica, Programador CAM-ROB, Enginyeries i consultories especialitzades en el disseny i posada a punt de processos productius.
 

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ampla experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.
 

Roger Uceda Fundació CIM
Jordi Ribatallada ASCAMM
Lluís Costa DEM-UPC
Toni Laserna Cad Tech
Joan Montaner TECNOCIM
Toni Parera FCIM
Albert Barbero NIDEC
Albert Arjona FCIM
Pere Datzira Renishaw
Magí Galindo Leitat Technological
Albert Crusí FCIM
Adrià Quiñones FCIM
Cristian Massaguer FCIM
Jose Ortega FCIM

Roger Uceda, Director del Postgrau.
Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC).

Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.